ТОО "СОЛО ЛЛП(SOLO LLP)"


Сапа, тәжірибе, сенімділік
Құрал-жабдық жинағы

Иондағыш сәулеленуді өлшейтін құрал жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Радиациалық және дозиметрлік бақылау жүйелер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Спектрометриялық құрал-жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Басқа да құрал-жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Радиоиссоттық релелік құрылғылар

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Жеке дозиметрлер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Портативті дозиметрлер-радиометрлер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

СКУ-01-СОЛО

Бейнелеп түсіндіру:

СКУ-01-СОЛО

ДЕҢГЕЙЛЕРІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ «СКУ-01-СОЛО»

Бункердегі сұйық және сусымалылық орталар, химия, металлургия, мұнай және газ өндірістің түрлі технологиялық ыдыстар, тамақ өнеркәсіптік және т.б деңгейін бақылауға, құбырлардағы, көліктік таспадағы көліктік заттардың бар болуын бақылау, тау-байытатын өндірістің және т.б ағымдарының толтырмасын бақылауға арналған. Құрылғының әрекет принципі табиғи (фондық) сәулеленудің өзгертулерін тіркеу үшін негізделген және иондалған сәулеленулердің жоғары сапалық көздермен жұмыс кезінде сияқты тиісті ұйымдық-техникалық шараларды жүргізуге талап етпейді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

Жеткілікті көлемнің жоғары сезімді сцинтилляциондық (NaJ ( TI ), СzJ ( TI) тұрпатты) детекторларын пайдалану талдау үшін қажетті уақытша аралықтар кезінде табиғи радиоактивтік фонды пайдалану мүмкіндігімен қажетті статикалық дәлдігін бірден көбейтуге рұқсат етеді. "Motorola", "Maxim", "Intel", "Siemens", "Atmel" фирмаларының үлкен біріктіру қазіргі микросұлбалар негізінде электрониканың қосымша әзірленген блоктары талдау мақсаты үшін табиғи фонның аз энергиялық компонентін пайдаланатын, сондай-ақ аппаратураның статистикалық дәлдігін көбейтетінін рұқсат ететін кедергі деңгейін және элетроника тұрақсыздығын маңызды төмендетуге рұқсат етеді.

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ:

· 1 г/см3, мм, материя үшін деңгейін бақылау қателіктері 20 көп емес

· Бақылау уақыты, с, 1 ден

· Жұмыс температуралар ауқымы, - 50 0С + 60 0С

· Габариттік өлшемдері:

· Басқару блогы, мм 250х100х150

· Салмағы, кг, 1 өп емес

· Детектірлеу блогы,мм 600х400

· Салмағы, кг, 4 көп емес

Құрылғының көректенуі 7,2 В кернеуімен кіріктірме аккумулятордық батареясынан немесе 12 В шығыс кернеумен жинақтамаға кіретін желілік адаптерден жүзеге асырылады.

Кепілдік қызмет көрсету мерзімі: 12 ай

Пайдалану мерзімі бойынша сервистік қызмет көрсету.

www.solo.kz e-mail: info solo.kz, om solo.kz
Осы құрал-жабдық туралы көзқарас

Өзіңіздің көзқарасыңызды жазыңыз


CAPTCHA Жіберу