ТОО "СОЛО ЛЛП(SOLO LLP)"


Сапа, тәжірибе, сенімділік
Құрал-жабдық жинағы

Иондағыш сәулеленуді өлшейтін құрал жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Радиациалық және дозиметрлік бақылау жүйелер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Спектрометриялық құрал-жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Басқа да құрал-жабдық

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Радиоиссоттық релелік құрылғылар

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Жеке дозиметрлер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Портативті дозиметрлер-радиометрлер

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

РКС-01Г-СОЛО 2-шi түрлендiру. (Сцинтилляциондық)

Бейнелеп түсіндіру:

Жоғары сезімі бар іздейтін радиометр-дозиметр «РКС-01Г-СОЛО» металлоломды және екінші шикізаттың басқа түрлерін бақылау үшін қоршаған ортаны, жұмыс орындарын, қондырғылар мен көліктік құралдарын радиациялық бақылау жүргізу үшін гамма- сәйулелену көздерін табу үшін арналған. Құралдар бақылаудың қолайлы автоматты іздейтін тәртібі ескерілген, сәулелену табалдырығы жоғарлағанда жарық және дыбыс дабылдамасы бар.

Құрылғы өзімен соғылуға төзімді материалдан моноблокты көрсетеді.

Гамма-сәулеленуді детектірлеу блогы.

Сцинтилляциондық детектирлеу блогы:

Детектордың сезімділігі гамма-сәулелену үшін:

Cz137 бойынша 150 импульстардан/(мкЗв сағ) кем;

Am241 бойынша 150 импульстардан/(мкЗв сағ) кем.

Аккумультордың бір зарядкасынан жұмыс уақыты 24 саған.

Гамма-сәулеленулер энергияларының ауқымы: 20 кэВ тан 10 МэВ дейін

Өлшеу ауқымының гамма-сәулеленулер баламалылық мөлшерінің қуаты: 0,01 ден 3х102 дейін мк3в/сағ.

Өлшеудің рауалы негізгі саластырмалы қателігінің шектері гамма- сәулеленулер үшін: ± 15

Радиоактивтік көздерін табу кезінде қауіп-қатер дабылының жұмыс істелу шегі бағдарламалық көрсетіледі. Жұмыс ауқымы температуралары: - 400С тан +500С дейін (СКИ - 300С тан +500С).

Салыстырмалы ылғалдылық: 98% дейін + 400С.

Құрылғының габариттік өлшемдері: 152 х 83 х 34 мм.

Қырылғының салмағы 0,4 кг көп емес

Мәліметтер СКИ шығарылады люминесценты көмекші жарығымен.

Құрылғының көректенуі кіріктірме литий-иондық аккумулятордық батареясынан жүзеге асырылады.

Желілік адаптерден жұмыс жасау мүмкіндігі бар.

Зарядталған аккумулятордағы үздіксіз жұмыс уақыты 24 сағаттан кем емес.

Қоректендіру элементтерінің разрядталуы СКИ бейнеленеді.

Заряд/разряд циклдерінің саны: 1000 кем емес.

Күнді, уақытты және өлшенген мәліметтерді құрылғының жадына сақтап компьютерге тасымалдау үшін байланыс интерфейсі бар.

Радиометр-дозиметр «РКС-01Г-СОЛО» жиынтығына компютермен байланыс үшін, бағдарламалық қамтамасыз етуі кіреді (Windows ортада әзірленген) FD немесе CD магниттік тасымалдауышта жеткізіледі.

Құрылғы № KZ.02.02.00335-2004 ҚР Мемлекеттік тізіліміне енгізілген.

Сцинтиллятордардың сезімділігіне энергетикалық байланысты сызықсыздығын тегістеу ұқсас-сандық құрылуы көмегімен жүзеге асырылады. Құрылғы НРБ-99, МАГАТЭ және басқа нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес радиациялық бақылау негізгі мәселелерін орындауға қамтамасыз етеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:

· гамма фонның автоматтық есебі;

· табу шегінің бағдарламаланған шамасы;

· жұмыстың тілшікті іздейтін тәртібінің қолайлы ЖКИ;

· кіріктірме ұқсас-сандық құрылуы көмегімен өлшенетін радионуклидтардың спектрлік құрамын бағалау, радионуклидтарды сәйкестендіру;

· ПЭВМ ақпаратты беру үшін С2 (RS-232С) түйісінің интерфейсі;

· кіші габариттік өлшемдер және құрылғының салмағы;

· телескопиялық штанга.
Осы құрал-жабдық туралы көзқарас

Өзіңіздің көзқарасыңызды жазыңыз


CAPTCHA Жіберу