ТОО "СОЛО ЛЛП(SOLO LLP)"


Сапа, тәжірибе, сенімділік
Қызмет көрсету

Жалпы мағлұматтар

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Кәсіптік мамандық көтеру курсы

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Қоршаған ортаны

Индивидуальный дозиметр «РКС-01ИМ» - пороговый сигнализатор со встроенным высокочувствительным сцинтилляционным детектором.

Жалпы мағлұматтар

Қызмет

ҒӨК ЖШС «СОЛО ЛТД» жұмыстарды ісету құқығы бар (Лицензиялар: ҚР ЭМРМ атом энергетикасы жөніндегі Комитеті ГЛА №0001825, ГЛА №0001826, ГЛА №0001827 және ГЛА №0001828, ҚР Мемстандарттікі №0018375, № 0018378, ХС СМЖ сәйкестік сертификаты ИСО 9001:2008 IQNet № 05.343.026

 • радиациялық және дозиметриялық бақылау жүйелерін өндіру және жөндеу;
 • атомдық энергияны пайдаланумен байланысты жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету;
 • радиациялық және дозиметриялық бақылаудың жүйелері мен құрылғылары үшін жобалық жұмыстар, жабдықтар мен материалдар жеткізуін орындау;
 • изотоптық өнімді және радиологиялық жабдықты жеткізу мен өткізу;
 • радиоактивтік қалдықтарын көму ұйымы;
 • Қазақстан Республикасының аумақтарын және объектерін радиологиялық тексерулер;
 • металлоломның радицялық бақылау;
 • «Радиациялық қорғау мен қауіпсіздік» мамандығы бойынша кадрларын дайындау;
 • нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу;

Радиологиялық өлшеулер саласында ҒӨК ЖШС «СОЛО ЛТД»:

 • ауада, топырақта, судағы радонның экспресстік, ортажеделдік, интегралдық өлшеулерді, топырақтар бетінен радонның эксхаляция өлшеуін қоса, радонометриялық өлшеулер;
 • аэро-, автогаммасъемканы, гамма-фонын өлшеу, альфа-бета-гамма- спектрометриялық талдау;
 • жалпы альфа-, бета- белсендігін өлшеу;
 • элементтік талдау;
 • ПРФ өлшеу;
 • металлоломның радиациялық бақылау жүргізуін орындайды.

ҒӨК ЖШС «СОЛО ЛТД» түрлі радиологиялық аппаратураның жоғары біліктілікті сервис және кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. ТМД елдерде және шетелде радиологиялық аппаратура өндірішулермен жақын байланыста жұмыс істегендіктен, кез келген радиологиялық аппаратураның тапсырыс бойынша жеткізу қысқа мерзімде жүзеге асырылады және сол кезде қызмет көрсету жоғары деңгейі кепілденеді.

Егер Сізді толығырақ мәліметтер қызықтырса, "Байланыс" тарауында берілген байланыстын бір түрімен хабарласыңыз.