RU KZ EN
Радиоактивті аэрозольдердің радиометрлері

Радиоактивті аэрозольдердің радиометрлері

«РАМОН-01М» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Rn-222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn-220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 20 см2 ауданы)

Rn-222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn-220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

Бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған «РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі радиохимиялық, геологиялық және радиоэкологиялық зерттеулерді өткізгенде ауада, бөлмелерде және ашық жерлерде Rn-222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn-220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын. «РАМОН-РАДОН-01» әртүрлі орталарда – ауада, суда, топырақта радонның – Rn222 көлемдік белсенділігін (КБ), әртүрлі беткейлерде (эксхаляциялар) радон легін өлшеуге тағайындалған. «РАМОН-02» бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 10 см2 ауданы)

Rn-222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn-220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

«РАМОН-02А» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Ауада радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  құрамын автоматты мониторингіне тағайындалған. Ауада торонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  анықтау мүмкіндігі бар. Радиометр автоматты жұмыс тәртібінде жұмыс жасауға тағайындалған және қолмен басқару тәртібі көзделген.

«РАМОН-02АД» радиобелсенді аэрозольдердің радиометрі

«РАМОН-02АД» радиометр жұмыс аумақтарында, желдету шығарындыларында, санитарлық – қорғау және селитебті аймақ ауасында, уран өндіру және қайта өндіру кәсіпорындарында, мұнайгаз кешенінің объектілерінде, тау – кен өндіру кәсіпорындарында, кеніштерде, шахталарда, полиметалл комбинаттарында және т.с.с. ұзақ өмір сүретін альфа-белсенді аэрозольдердің және радионуклидтердің (ҰӨА КБ) көлемдік белсенділіктерін және шаң – радиациялық факторды (ШРФ) өлшеуге тағайындалған.