RU KZ EN
Радиоактивті аэрозольдердің радиометрлері

Радиоактивті аэрозольдердің радиометрлері

«РАМОН-01М» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 20 см2 ауданы)

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.

Бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған «РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі радиохимиялық, геологиялық және радиоэкологиялық зерттеулерді өткізгенде ауада, бөлмелерде және ашық жерлерде Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ  көлемдік белсенділігін және торонды БТКБ спекторметриялық анықтау мүмкіндіктерін жылдам анытауға тағайындалған. «РАМОН-РАДОН-01» әртүрлі орталарда – ауада, суда, топырақта радонның – Rn222 көлемдік белсенділігін (КБ), әртүрлі беткейлерде (эксхаляциялар) радон легін өлшеуге тағайындалған. «РАМОН-02» бірыңғай тұрқыда «РАМОН-РАДОН-01» қатар қондырылған.

«РАМОН-02» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі (ППД 10 см2 ауданы)

Rn222 радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін (БТКБ), радон ыдырауының туынды өнімдерінің (ЫТӨ) және Rn220 торон ыдырауының туынды өнімдерінің (ТТӨ) «жасырын энергиясы» шамасын, RаА, RаВ және RаС ЫТӨ көлемдік белсенділігін жылдам анытауға тағайындалған.  Радиохимиялық, геологиялық және радиоэкологиялық зерттеулерді өткізгенде ауада, бөлмелерде және ашық жерлерде торонның БТКБ спекторметриялық анықтау мүмкіндіктері бар.

«РАМОН-02А» радон және оның туынды өнімдері ыдырауларының радиометрі

Ауада радонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  құрамын автоматты мониторингіне тағайындалған. Ауада торонның баламалы тепе – тең көлемдік белсенділігін  анықтау мүмкіндігі бар. Радиометр автоматты жұмыс тәртібінде жұмыс жасауға тағайындалған және қолмен басқару тәртібі көзделген.

«РАМОН-02АД» радиобелсенді аэрозольдердің радиометрі

«РАМОН-02АД» радиометр жұмыс аумақтарында, желдету шығарындыларында, санитарлық – қорғау және селитебті аймақ ауасында, уран өндіру және қайта өндіру кәсіпорындарында, мұнайгаз кешенінің объектілерінде, тау – кен өндіру кәсіпорындарында, кеніштерде, шахталарда, полиметалл комбинаттарында және т.с.с. ұзақ өмір сүретін альфа-белсенді аэрозольдердің және радионуклидтердің (ҰӨА КБ) көлемдік белсенділіктерін және шаң – радиациялық факторды (ШРФ) өлшеуге тағайындалған. Радиометр автоматты тәртіпте жұмыс жасайды.