RU KZ EN
«РКС-01ГД-СОЛО» детекторлау блогымен «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло

«РКС-01ГД-СОЛО» детекторлау блогымен «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло

«ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло «РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды детекторлау блогынан алынған гамма – сәулелендіру мөлшерінің  амбиентті  қуатын өлшеуді көрсетуге тағайындалған. Шекті деңгейлерден асқанда дыбыстық белгі беру бар (әр шекті деңгей үшін әртүрлі дыбыстық белгілер болады); визуалды (жарқырау түстері өзгереді). Компьютерге деректер USB  интерфейс бойынша беріледі. Жұмыс жасау тәртібі тәуліктік – үзіліссіз.

РКС-01ГД-СОЛО детекторлау блогы Мемлекеттік тізілімге ҚР ӨЖ № KZ.02.02.06604-2019 енгізілген
Жасап шығарушы: «СОЛО ЛЛП (SOLO LLP)» ЖШС
Ел: Қазақстан Республикасы

Кепілді қызмет көрсету: 12 ай
Сервистік қызмет көрсету: барлық пайдалану мерзімінің ішінде

 • Сипаттамасы

  «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло орнатылған сағаты мен температура датчигі бар РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды детекторлау блогынан алынған гамма – сәулелендіру мөлшеріне балама қуатын өлшеуді көрсетуге тағайындалған  стационар жабдық болып келеді.

  «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло  РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды детекторлау блогымен бірге жеткізіледі.

 • Ерекшеліктері
  • Детекторлаудың сцинтилляционды блогы;
  • Бағдарламамен қойылатын радиобелсенді негізгі анықтаған кездегі қауіп – қатер дабылы қосылуының екі шегі;
  • Шектен асқан жағдайда жарықтық және дыбыстық белгі беру іске қосылады;
  • Шектерді, коэффициенттерді күні мен уақытын түзету: ақпараттық табломен бірге жеткізу жиынтығына кіретін басқару пультінің көмегімен және RS-485/USB арнасы бойынша ДК көмегімен;
  • ДК өлшеу деректерін беру RS-485/USB конвертер көмегімен RS-485 арнасы бойынша жүзеге асырылады.
 • Негiзгi сипаттамалары

  НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

  «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло  РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды детекторлау блогымен бірге жеткізіледі.

  Сипаттаманың атауы

  Мәні

   

  «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло

  АБМҚ көрсету диапазоны

  0,01 мкЗв/сағ.-тан  15×106 мкЗв/сағ-қа дейін

  АБМҚ көрсетуге арналған сандық разрядтардың саны

  үш

  Жабдықтың нақты уақытты көрсету қателігі, көп емесе

  48 сағатта ±1 мин

  Нақты уақытты көрсетуге арналған сандық разрядтардың саны

  төрт

  Қоршаған орта температурасын көрсету диапазоны (температураны бақылауға арналған бір температуралық датчик)

  -40 °С – ден + 50 °С-ге дейін

  Температураны көрсету қателігі, көп емес

  -15 °С – ден +50 °С – ге дейінгі  диапазонда ±1 °С

  -15 °С  - ден -40 °С – ге дейінгі диапазонда ±2 °С

  Температураны көрсетуге арналған сандық разрядтардың саны

  төрт

  Келесі диапазондарда үш шекті деңгейлерді бағдарламалау мүмкіндігі

  дискреттілігі 0,01 мкЗв/сағ. болатын 0,01 мкЗв/сағ – тан 9,99 Зв/сағ-қа дейін

  Шекті деңгейлерден асу белгісі

  Дыбыстық  (әр шекті деңгейлер үшін әртүрлі дыбыс шығарумен), визуалды (АБМҚ өлшеу нәтижесін жарықтандыру түсін ауыстырумен)

  Жабдықтың интерфейс бойынша желіде жұмыс жасау мүмкіндігі 

  RS485

  Қорек

  Қорек адаптері арқылы өнеркәсіптік желіден 220 В

  Таблоның жұмыс тәртібі

  Тәуліктік – үзіліссіз

  Табло және детекторлау блогы арасындағы қашықтық

  0,5 м –ден  50 м-ге дейін

  Бекіту тәсілі

  Тігінен қабырғаға бекітіледі

   «РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды  дектекторлау блогы

  Детектор

  сцинтилляционды

  Тіркелетін гамма – рентгендік сәуле шығару энергиясының диапазоны

  20 кэВ – ден 10 МэВ- ке дейін

  Мөлшердің амбиентті баламасы қуатын өлшеу диапазоны

  0,01 мкЗв/сағ.-тан  15×106 Зв/сағ-қа дейін

  Өлшеудің негізгі салыстырмалы рұқсат етілген қателігінің шегі

  ± 12%

  Сыртқы қорек көзінен детекторлау блогының номиналды қорек кернеуі

  12 В

  Жұмыс температураларының диапазоны

  – 40 °С – ден  +50 °С – ге дейін

  Негізгі жеткізу жиынтығы

  Атауы

  Саны

  1

  «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло

  1 дана

  2

  «РКС-01ГД-СОЛО» детекторлау блогы

  1 дана

  3

  220 В желіден 5 В шығыс кернеуі бар қорек блогы

  1 дана

  4

  Қашықтықтан басқару пульті

  1 дана

  5

  Детекторлау блогын қосуға арналған шоғырсым

  1 дана

  6

  Детекторлау блогын бекіту жиынтығы

  1 дана

  7

  RS-485/USB конвертер

  1 дана

  8

  Бағдарламалық жасақтамасы бар USB Flash жинақтағыш

  1 дана

  9

  Пайдалану құжаттамалары (пайдалану жөніндегі басшылық)

  1 дана

  10

  Кепілдік талоны

  1 дана

  11

  Тексеру туралы сертификат

  1 дана