RU KZ EN
Радиациялық бақылауға арналған тұрғылықты аспаптар мен жабдықтар

Радиациялық бақылауға арналған тұрғылықты аспаптар мен жабдықтар

«РКС-01ГД-СОЛО» детекторлау блогымен «ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло

«ИНФО-СОЛО-01» ақпараттық табло «РКС-01ГД-СОЛО» гамма – cәуле шығаруды детекторлау блогынан алынған гамма – сәулелендіру мөлшерінің  амбиентті  қуатын өлшеуді көрсетуге тағайындалған

«РКС-01АБ-СОЛО» радиометр-дозиметр

«РКС-01АБ-СОЛО» радиометр-дозиметр тері, арнайы киім мен жабдықтар беттерінің альфа – және бета-сәуле шығаруларымен беттік ластануларын бақылау үшін тағайындалған. «РКС-01АБ-СОЛО» радиациялық ластануды бақылау бекетінде орнатылған стационар жабдық ретінде ұсынылады.

«РКС-01АС-СОЛО» радиометр-дозиметр

«РКС-01АС-СОЛО» радиометр-дозиметр автоматты тәртіпте альфа және/немесе бета-сәуле шығаратын радионуклидтармен қол/аяқ (аяқ-киім) мен киімдер бетінің ластануын бағылауға тағайындалған.

«РКС-01ВТ-СОЛО» радиометр-дозиметр (сыртқы детекторлау блогымен)

«РКС-01ВТ-СОЛО» радиометр-дозиметр БМ, ТЖМ, ІІМ, арнайы қызметтер, кеден және шекара қызметтері, әскери бөлімшелермен барлау жұмыстарын жүргізгенде көлік амалдарына орнатылып, гамма-рентген сәуле шығарудың амбиентті балама, амбиентті балама мөлшер қуатын өлшеуге тағайындалған.  

«РКС-01ВТ-СОЛО» радиометр-дозиметр (орнатылған детекторлау блогымен)

«РКС-01ВТ-СОЛО» радиометр-дозиметр БМ, ТЖМ, ІІМ, арнайы қызметтер, кеден және шекара қызметтері, әскери бөлімшелермен барлау жұмыстарын жүргізгенде көлік амалдарына орнатылып, гамма-рентген сәуле шығарудың амбиентті балама, амбиентті балама мөлшер қуатын өлшеуге тағайындалған.  

«РКС-01Г-СОЛО» радиометр-дозиметр (қабырғаға орнатылатын, сыртқы детекторлау блогымен)

«РКС-01Г-СОЛО» радиометр-дозиметр радиациялық сәуле шығаруды үнемі бақылау талап етілетін жерлерде және кәсіпорындарда жедел радиациялық бақылау жасау үшін гамма сәуле шығару көзін анықтауға тағайындалған.

«РКС-01Г-СОЛО» радиометр-дозиметр (қабырғаға орнатылатын, орнатылған детекторлау блогымен)

«РКС-01Г-СОЛО» радиометр-дозиметр радиациялық сәуле шығаруды үнемі бақылау талап етілетін жерлерде және кәсіпорындарда жедел радиациялық бақылау жасау үшін гамма сәуле шығару көзін анықтауға тағайындалған.